พล.ร.11 กล่อมพลทหารสมัครใจอยู่ต่อ อาจพลิกชีวิตที่ ทบ. มอบให้

พล.ร.11 กล่อมพลทหารสมัครใจอยู่ต่อ อาจพลิกชีวิตที่ ทบ. มอบให้

'พล.ร.11' สร้างแรงจูงใจให้ 'พลทหาร' ที่ใกล้ปลดประจำการ 1 พ.ค.นี้ สมัครใจอยู่ต่อ โดยจัดกิจกรรมให้ 'อดีตพลทหารสู่นายพล' มาเล่าชีวิตของการเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด ทำให้ทหารสมัครใจอยู่ต่อ 67 นาย จากจำนวน 455 นาย โดยกองทัพบกมีสิทธิพิเศษให้ทั้งได้รับราชการทหาร เข้า รร.นายสิบ โดยชี้ให้เห็นสภาวะปัจจุบันจากวิกฤติโควิด-19 ที่มีผลกระทบวงกว้าง จากการว่างงานจำนวนมาก

เมื่อเวลา 09.00-11.30 น. วันที่ 24 เม.ย.63 ที่กองพลทหารราบที่ 11 พล.ต.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.พล.ร.11 ได้จัดกิจกรรมพบปะพลทหารก่อนปลดประจำการ แต่เนื่องจากสภาวการณ์ปัจจุบัน ที่ได้เกิดวิกฤติ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะทำให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมตกต่ำ มีการลดการจ้างงาน รวมถึงการลงทุนในลักษณะต่างๆ ซึ่งอาจเกิดผล ต่อการว่างงานในอนาคต ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ที่ถูกเลิกจ้างและผู้ที่มีรายได้ที่ไม่แน่นอน

กองทัพบก โดย ผบ.ทบ. ได้มีความห่วงใยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ตั้งเเต่ 1 พ.ค. 63 นี้ จึงได้กำหนดนโยบาย และสั่งการ ให้หน่วยทหารในกองทัพบกทุกหน่วย ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้ทหารซึ่งจะปลดประจำการ สมัครใจรับราชการต่อไป ซึ่งเป็นอีกทางเลือกสำคัญในห้วงเวลานี้ ที่จะสามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัว ช่วยให้มี เงินเดือนที่แน่นอน, มีอาชีพที่มั่นคง ตลอดจนสร้างโอกาสในการสอบเป็นนายทหารชั้นประทวนเพื่อความเจริญก้าวหน้าในการรับราชการ ต่อไปในอนาคต ข่าวเด่นวันนี้ 

กองพลทหารราบที่ 11 จึงได้เชิญ พล.ต.มานพ แฝดกลาง ผทค.ทบ.เป็นนายทหาร ตัวอย่างของ นายทหารชั้นนายพลของกองทัพบก ที่มีจุดเริ่มต้น จากพลทหารมาก่อน จนมีความเจริญก้าวหน้าได้เป็นนายทหารชั้นยศนายพลในปัจจุบัน มาเป็น ผู้บรรยายพิเศษให้เเก่ พลทหารกองประจำการ ของ พล.ร.11 และ นขต.พล.ร.11 ที่จะปลดประจำการในผลัดนี้ ได้รับฟัง เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการสมัครใจรับราชการต่อไป 1

โดยในส่วนของพลทหารกองประจำการของ บก.เเละร้อย พล.ร.11 และ นขต.พล.ร.11 ที่จะปลดประจำการในผลัดนี้ ตั้งเเต่ 1 พ.ค.63 มีจำนวนทั้งสิ้น 455 นาย ซึ่งจากการ พบปะ ประชาสัมพันธ์ เเละ สร้างแรงจูงใจจาก ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างต่อเนื่อง นั้น ได้ทำให้ปัจจุบัน ยอดทหารของ พล.ร.11 และ นขต. ที่สมัครใจ มีจำนวน 67 นาย คิดเป็น 14.72 % ของจำนวนทหารกองประจำการ ที่จะปลดฯ ทั้งหมดของหน่วย

ทั้งนี้ หลังจากการบรรยายพิเศษ ผบ.หน่วย ทุกระดับของ พล.ร.11 ได้เข้าพบปะ เพื่อสร้างเเรงจูงใจให้กับน้องๆ พลทหารโดยใกล้ชิด อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อหวังให้น้องๆ พลทหารได้พลิกโอกาสในชีวิต จากโอกาสที่กองทัพบกมอบให้.

 

ที่มา:  www.thairath.co.th

ติดตาม ข่าวเด่นวันนี้ ได้ที่เว็บไซต์  www.siam-newspost.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *