เปิดกลุ่มเข้าเกณฑ์ ต้องสละสิทธิ์ เราไม่ทิ้งกัน เยียวยา 5,000 บาท

เปิดกลุ่มเข้าเกณฑ์ ต้องสละสิทธิ์ เราไม่ทิ้งกัน เยียวยา 5,000 บาท ทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ผ่านเกณฑ์และเสียชีวิต แรงงาน ลูกจ้างไม่ได้รับผลกระทบ

 

 

ข่าวเด่นวันนี้ เมื่อวันที่ 25 เม.ย. หลังจากรัฐบาลออกมาตรการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยพบมีผู้เข้ามาลงทะเบียนจำนวนมาก

 

แถมยังพบผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียนด้วยเช่นกัน ทำให้กระทรวงการคลังต้องทำปุ่ม ให้ตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียน ยื่นทบทวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติม

ล่าสุด เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพิ่มปุ่ม ขอสละสิทธิ์มาตรการเยียวยา เพื่อให้กลุ่มที่คาดว่าน่าจะขาดคุณสมบัติเข้ามาขอสละสิทธิ์

 

สำหรับผู้ที่น่าจะขาดคุณสมบัติ ประกอบด้วย กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มาลงทะเบียนและรับเงิน 5,000 บาทไปแล้ว ผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยาและเสียชีวิต ทายาทสามารถใช้ปุ่มขอสละสิทธิ์มาตรการเยียวยา เพื่อขอคืนเงินได้ และกลุ่มคนไม่ได้เป็นแรงงาน ลูกจ้าง และอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

 

โดยขั้นตอนการขอสละสิทธิ์ เริ่มจากต้องกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน กรอกวัน เดือน ปีเกิด กดยืนยันการสละสิทธิ์

 

 

 

 

 

 

ที่ามา: www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวเด่นวันนี้ ได้ที่เว็บซต์ www.siam-newspost.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *