ก.เกษตร เตือนตรวจสอบ ไม่เคยปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 3 ปี ทำอด 15,000

กระทรวงเกษตร เตือนเกษตรกร ตรวจสอบสิทธิ์ หากไม่มีการปรับปรุงข้อมูลติดต่อกัน 3 ปี อาจสูญเสียโอกาสรับ เงินเยียวยา 15,000 บาท

 

 

ข่าวเด่นวันนี้ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการเยียวยา และชดเชยให้กับภาคเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) จำนวนเงิน 5,000 บาท 3 เดือน เกษตรกรจำนวนมากได้เดินทางไปที่สำนักงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในต่างจังหวัด เพื่อสอบถามความชัดเจนว่าเมื่อไหร่จะได้เงิน จะใช้เวลามากน้อยเพียงใด ขณะนี้ต้องยอมรับว่าทะเบียนเกษตรกร ยังมีความซ้ำซ้อนกันอยู่มาก จึงอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์

 

 

ทั้งนี้เรื่องของสิทธิ์การได้รับการเยียวยา เกษตรกรต้องกลับไปดูเล่มทะเบียนสีเขียว ซึ่งออกโดยกรมส่งเสริมการเกษตร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนเกษตรกร ว่ามีการอัพเดท หรือปรับปรุงข้อมูลหรือไม่ หากไม่มีการปรับปรุงข้อมูล อาจจะไม่มีสิทธิรับเงินเยียวยา ตามระเบียบหากไม่มีการติดต่อ หรือปรับปรุงทะเบียน แสดงว่าไม่มีการยืนยันตัวตน ว่ายังประกอบอาชีพเกษตรกร หากเกิน 3 ปีอาจสูญเสียโอกาสรับเงินเยียวยา

“เกษตรกรต้องกลับไปดูเล่มทะเบียนวหากไม่เคยปรับประงตั้งแต่ปี 2560 เสี่ยงมากที่จะไม่ได้รับเงิน 5,000 บาท 3 เดือนแต่ หากมีการปรับปรุงทะเบียน ในปี 2561-ปัจจุบันไม่น่ามีปัญหา ขอให้คลายความกังวลได้ แต่เพื่อความมั่นใจขอให้เกษตรกรตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลทะเบียน ก่อนที่รัฐบาลจะอนุมัติจ่ายเงิน ส่วนเกษตรกรที่ทำการเกษตรจริงๆ แต่ไม่เคยลงทะเบียน แต่ผู้นำชุมชนสามารถตรวจสอบได้ กลุ่มนี้สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนกับเกษตรจังหวัด เพื่อยืนยันตัวตนได้ว่าประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสามารถรับเงินเยียวยาได้เช่นกัน”

สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นเกษตรกรหรือไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะ http://farmer.doae.go.th และกรอกบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรได้ไม่ยาก โดยหากเป็นเกษตรกรแต่ไม่พบชื่อตัวเอง สามารถไปลงทะเบียนได้

 

 

 

 

 

ที่มา: www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวเด่นวันนี้ ได้ที่เว็บไซต์ http://siam-newspost.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *