"เยียวยาเกษตรกร.com" เตรียมเปิดให้ "เกษตรกร " ที่ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. ลงทะเบียนรับเงินได้ วันนี้ 2 ทุ่ม

7 พ.ค.63  มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทั้งจาก ภัยแล้ง และโควิด-19  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เตรียมให้ความช่วยเหลือเงินเยียวยา 5,000 บาท รวม 3 เดือน ตั้งแต่ พฤษภาคม - กรกฎาคม ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 10 ล้านราย ในวงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท ผ่านช่องทางเว็บไซต์

http://www.เยียวยาเกษตรกร.com

 นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยจะกระจายการโอนครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศ ประมาณวันละ 1 ล้านราย คาดเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

โดยการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรนั้น ธ.ก.ส. จะคัดกรองจากข้อมูลผู้ลงทะเบียนเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากนั้น ก็จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง 2 ช่องทาง คือ

- เกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.  สามารถใช้บัญชีเงินฝากที่มีอยู่ได้ โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ (รอรับการโอนเงินตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป)

 

- เกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถลงทะเบียนบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 20.00 น.เป็นต้นไป

ข่าวเด่นวันนี้ สำหรับ การเปิดอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในการรับเงินเยียวยาทั้ง 2 ช่องทางนั้น ก็เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกัน โควิด-19 ซึ่ง เกษตรกรไม่จำเป็นต้องไปทำธุรกรรมที่สาขาของธนาคาร หรือไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคาร ธ.ก.ส. ขณะเดียวกันเกษตรกรยังสามารถนำบัตร ATM ของ ธ.ก.ส. ไปกดรับเงินจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคาร หรือกระทั่ง สามารถใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอพลิเคชั่น ธ.ก.ส.A-Mobile ถอนเงินที่ตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. โดยไม่ต้องใช้บัตร ATM ก็สามาาถทำได้

ข้อสำคัญสำหรับการได้เงินเยียวยาเกษตรกรในครั้งนี้ก็คือ “เกษตรกรที่รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาทนั้น จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการรับเงิยจากมาตรการเราไม่ทิ้งกัน”

 

เกษตรกรที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือคำถามอื่นๆ สามารถติดต่อธนาคาร ได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น. 

 

ที่มา :  www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวเด่นวันนี้ ได้ที่เว็บไซต์  www.siam-newspost.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *