กทม.เตือนออกกำลังกาย ฝ่าฝืนผ่อนปรน เล็งปิดสวนสาธารณะ

กทม.เตือนออกกำลังกาย ฝ่าฝืนผ่อนปรน ทั้งไม่สวมหน้ากากอนามัยระหว่างอยู่ในสวน ไม่เว้นระยะห่าง ออกกำลังกายเป็นกลุ่ม นั่งจับกลุ่มพูดคุย เล็งปิดสวนสาธารณะ

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่ศาลาว่าการกทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ร่วมการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 38 โดยมีพล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯกทม. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วันนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติม ยอดผู้ป่วยสะสมรวม 1,526 คน ไม่มีผู้ป่วยรักษาหายสามารถกลับบ้านได้เพิ่มเติม ยอดรวมผู้ป่วยรักษาหาย จำนวน 1,434 คน ผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา 70 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม รวมผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 24 คน

ที่ประชุมได้หารือถึงกรณีภายหลังจากมีมาตรการผ่อนปรนให้บางกิจกรรมหรือสถานที่บางแห่งสามารถให้บริการประชาชนได้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการผ่อนปรน แต่ปรากฏว่าสถานประกอบการบางแห่งละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รอบใหม่ได้ กทม.จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและขอความร่วมมือให้สถานประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการผ่อนปรนอย่างเคร่งครัด หากปรากฏว่ามีการแจ้งเตือนแล้วหลายครั้งอาจจะจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

นอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือถึงการใช้บริการสวนสาธารณะของกทม. หลังจากผ่อนปรนมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีประชาชนจำนวนมากเข้าไปใช้บริการ ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจในสวนสาธารณะ ข่าวเด่นวันนี้

แต่เนื่องจากประชาชนบางส่วน ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรการผ่อนปรนดังกล่าว อาทิ ไม่สวมหน้ากากอนามัยระหว่างที่อยู่ในสวน ไม่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลระหว่างการออกกำลังกายหรือนั่งพักผ่อน ออกกำลังกายแบบเป็นกลุ่ม บางส่วนนั่งจับกลุ่มพูดคุย รับประทานอาหาร บางส่วนใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายแม้จะมีการปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำสวนสาธารณะได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแล้ว แต่ประชาชนจำนวนไม่น้อยยังคงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแพรระบาดโรคโควิด-19 รอบใหม่ได้อีก

ดังนั้นจึงขอเตือนว่า หากประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ ยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการผ่อนปรน อาจส่งผลให้ต้องระงับการเปิดให้บริการสวนสาธารณะได้

กทม.เข้าใจว่าประชาชนบางส่วนต้องการออกกำลังกายโดยการวิ่งในสวน ซึ่งมีความจำเป็นต้องงดสวมหน้ากากอนามัย เพื่อให้สามารถหายใจได้โดยสะดวก กทม.จึงจัดแบ่งพื้นที่สำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายโดยการวิ่งแยกออกจากผู้ใช้สวนทั่วไปในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สามารถแบ่งพื้นที่ได้ แต่ผู้ออกกำลังกายโดยการวิ่งจะต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 5 เมตร และจะต้องวิ่งไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับสวนสาธารณะขนาดเล็กที่ไม่สามารถจัดแบ่งพื้นที่ได้ ขอความร่วมมือประชาชนออกกำลังกายด้วยการเดินโดยจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร

ทั้งนี้รายละเอียดและรายชื่อสวนสาธารณะที่สามารถจัดแบ่งพื้นที่สำหรับออกกำลังกายโดยการวิ่งได้นั้น เมื่อจัดแบ่งพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว กทม.จะแจ้งให้ทราบต่อไป โดยเบื้องต้นให้สำนักงานเขตที่มีสวนสาธารณะในพื้นที่ประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมตรวจสอบและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ด้วย

 

ที่มา : www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวเด่นวันนี้ ได้ที่เว็บไซต์  www.siam-newspost.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *