ประยุทธ์ เสนอที่ประชุมอาเซียน ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟู หลังโควิด

“ประยุทธ์” ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เสนอแนวทางฟื้นฟูอาเซียนหลัง โควิด-19 เสนอนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

 

 

เมื่อเวลา 08.30 วันที่ 26 มิ.ย. ข่าวเด่นวันนี้ ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งในปีนี้ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ

โดยมี 10 ชาติสมาชิกอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมดังกล่าว นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลง เพื่อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนในยุคหลังโควิด-19 3 แนวทาง ได้แก่

 

 

1.การส่งเสริมให้อาเซียนกลับมาเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริง ด้วยการเร่งดำเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 2025

2.สนับสนุนให้อาเซียนสร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดยเน้นการขับเคลื่อนการบูรณาการทางเศรษฐกิจ รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

3.ส่งเสริมให้อาเซียนสร้างภูมิคุ้มกันในระยะยาว โดยจัดทำแผนฟื้นฟูภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 เน้นความยั่งยืนในทุกมิติ ซึ่งครอบคลุมถึงความมั่นคงทางสาธารณสุข อาหาร และความมั่นคงของมนุษย์ และเสนอให้อาเซียนพิจารณาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการประชุมสุดยอดอาเซียน นายกรัฐมนตรีจะร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน สมัยพิเศษ เรื่องการส่งเสริมศักยภาพสตรี และการหารือกับผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly : AIPA) เยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth) และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council : ASEAN-BAC) อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวเด่นวันนี้ ได้ที่เว็บไซต์ www.siam-newspost.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *