กต.เชิญคณะทูต-ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศชี้แจง แนวปฏิบัติเดินทางเข้าไทย

กระทรวงการต่างประเทศ เชิญคณะทูต-ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศทำความเข้าใจ แนวปฏิบัติเดินทางเข้าไทย เตรียมพร้อมมาตรการที่จะประกาศใช้ในอนาคต

 

 

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ข่าวเด่นวันนี้ นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อวันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการบรรยายสรุปให้แก่คณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ เพื่อหารือและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ และมาตรการต่อบุคคลทางการทูตที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศในปัจจุบัน

และการทบทวนความเข้มข้นของมาตรการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยในชั้นนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการใหม่ที่จะประกาศใช้ในอนาคตอันใกล้จึงได้ขอความร่วมมือให้แต่ละสำนักงานพิจารณาใช้สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (Alternative State Quarantine-ASQ) แทนการกักตัว ณ ที่พำนักไว้ได้เลย

 

 

นายเชิดเกียรติ กล่าวว่า ในการบรรยายสรุปกระทรวงการต่างประเทศ เน้นย้ำภารกิจของกระทรวง ที่ให้ความสำคัญแก่การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทูตในการส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ขณะเดียวกันก็ต้องมีความสมดุลกับความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุขภายในประเทศ ซึ่งหมายถึงความปลอดภัยทั้งของประชาชนชาวไทยและของบุคคลในคณะทูตและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยด้วย

โฆษกกต. กล่าวว่า เมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการทบทวนแนวปฏิบัติ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ศบค. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในสัปดาห์หน้าแล้ว กระทรวงการต่างประเทศ จะรีบสื่อสารทำความเข้าใจกับคณะทูตต่อไป

ที่มา:  www.khaosod.co.th
ติดตาม ข่าวเด่นวันนี้ ได้ที่เว็บไซต์ www.siam-newspost.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *