เปิดแผนปฏิบัติการ กรกฎ52 เช็กขุมกำลังรับมือม็อบ 19 กันยายนนี้

เปิดแผนปฏิบัติการ กรกฎ52 เช็กขุมกำลังรับมือม็อบ 19 กันยายนนี้

เปิดแผนปฏิบัติการ กรกฎ52 เช็กขุมกำลังรับมือม็อบ "19 กันยา ทวงอำนาจคืนราษฎร" ระบุ 4 ขั้นตอน จัดกำลังควบคุมฝูงชน 6 ผลัดคุมเข้ม

วันที่ 18 ก.ย. รายงานข่าวแจ้งว่า พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) มีหนังสือวิทยุในราชการศูนย์ปฏิบัติการ ตร. เลขที่ 0007.33/160 ลงวันที่ 16 กันยายน ถึง ผบช.น., ภ.1-8, และ ตชด. ข้อความว่า 1.อ้างถึงหนังสือ บช.น. ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 ขอรับการสนับสนุนกองร้อยควบคุมฝูงชน จำนวน 57 กองร้อย จาก ตร. เพื่อปฏิบัติภารกิจการรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่ได้เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุม "19 กันยา ทวงอำนาจคืนราษฎร" ใน
วันที่ 19 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

2.เพื่อให้การดูแลการชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของ บช.น. ตามข้อ 1 จึงให้หน่วยต่าง ๆ ดำเนินการดังต่อไปนี้ 2.1 ให้หน่วยงานจัดกำลังควบคุมฝูงชนพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ประจำกาย สนับสนุน บช.น. โดยมีบัญชีรายชื่อที่ใช้ยอดกำลังพล ดังต่อไปนี้ ตชด. จำนวน 9 กองร้อย, ภ.1 จำนวน 10 กองร้อย, ภ.2 จำนวน 7 กองร้อย, ภ.3 จำนวน 6 กองร้อย, ภ.4 จำนวน 6 กองร้อย, ภ.5 จำนวน 1 กองร้อย, ภ.6 จำนวน 8 กองร้อย, ภ.7 จำนวน 8 กองร้อย และ ภ.8 จำนวน 2 กองร้อย รวมทั้งหมด 57 กองร้อย กว่า 8,550 นาย

2.2 ให้ บช.น.จัดเตรียมสถานที่สำหรับรองรับดูแลควบคุมฝูงชนที่สนับสนุนภารกิจและดำเนินการในการจัดกำลังดูแลการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2.3 ให้กำลังควบคุมฝูงชนที่สนับสนุน บช.น. รายงานตัวในวันที่ 18 ก.ย.2563 โดยให้สอบถามเวลา สถานที่ และประสานการปฏิบัติกับ พ.ต.ต.อนันต์ จันทร์ศรี สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 2.4 ให้หน่วยจัดสรรงบประมาณในการเดินทางของหน่วยไปก่อนแล้วแจ้งรายละเอียดของงบประมาณที่ใช้มายัง ตร. เพื่อจัดสรรให้ต่อไป

สำหรับหน่วยสนับสนุนกองร้อยควบคุมฝูงชน ที่จะมาร่วมปฏิบัติในวันที่ 19 ก.ย. ประกอบด้วย กก.ตชด.ที่ 11, 12, 13, 14, 21, 24, 31, 34 และบก.สอ.,

ภ.1 ประกอบด้วย ปทุมธานี, สมุทรปราการ, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง และสระบุรี, ภ.2 ประกอบด้วย ตราด, ชลบุรี, สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา, จันทบุรี, นครนายก และปราจีนบุรี, ภ.3 ประกอบด้วย ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, กาฬสินธุ์ และศรีสะเกษ,

ภ.4 ประกอบด้วย มหาสารคาม, ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด, เลย, หนองบัวลำภู และอุดรธานี, ภ.5 แพร่, ภ.6 ประกอบด้วย นครสวรรค์, ตาก, พิจิตร, อุทัยธานี เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, สุโขทัย และอุตรดิตถ์, ภ.7 ประกอบด้วย นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม และราชบุรี และ ภ.8 ประกอบด้วย ชุมพรและระนอง

การจัดกำลังควบคุมฝูงชน (คฝ.) เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย กระจายกำลังปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด 14 จุด แบ่งช่วงเวลา 6 ผลัด ตั้งแต่เวลา 14.00 น.ของวันที่ 19 ก.ย.-เวลา 14.00 น.ของวันที่ 20 ก.ย. โดยแต่ละจุดจัดวางกำลัง ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รวม 3 กองร้อย แบ่งเป็น บก.1, ภ.จว.ตราด 1 และ ภ.จว.ชลบุรี
2.พระบรมมหาราชวัง 4 กองร้อย แบ่งเป็น บก.น.5 บก.น.6 และ บก.น.3 ภ.จว.มหาสารคาม
3.อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 3 กองร้อย ภ.จว.ชัยภูมิ, ภ.จว.ปทุมธานี และ ภ.จว.สมุทรปราการ
4.แยก จปร. 3 กองร้อย จากบก.น.1 ภ.จว.ชลบุรี และ ภ.จว.ตราด
5.แยกสะพานมัฆวาน 3 กองร้อย จาก กก.ตชด.11 กก.ตชด.12 ภ.จว.สระแก้ว
6.แยกสะพานวิศสุกรรมนฤมาณ ภ.จว.นครปฐม 1 กองร้อย
7.แยกสะพานเทเวศรนฤมิตร ภ.จว.สุพรรณบุรี 1 กองร้อย
8.แยกสวนมิสกวัน ภ.จว.กำแพงเพชร 1 กองร้อย
9.แยกอู่ทองนอก ภ.จว.ลพบุรี 1 กองร้อย
10.สถานีดับเพลิงวชิระ ภ.จว.สิงหบุรี 1 กองร้อย
11.แยกเทวกรรม ภ.จว.กาญจนบุรี 1 กองร้อย
12.แยกพาณิชยกรรม 2 กองร้อย จาก กก.ตชด.13 ภ.จว.ชัยนาท
13.แยกเสาวนี ภ.จว.เพชรบุรี 1 กองร้อย
14.แยกอุภัยเจษฎุทิศ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1 กองร้อย

นอกจากนี้ พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) ได้เตรียมแผน "กรกฎ 52" เป็นแผนปฏิบัติการ พร้อมบังคับใช้ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 โดยแผนกรกฎ 52 คือแผนปฏิบัติการหลัก แนวทางแก้ไขสถานการณ์วิกฤต ใช้ในการรับมือการชุมนุม การก่อความไม่สงบ ตร.ได้ทำขึ้นในช่วงที่มีการชุมนุมของเสื้อสีต่าง ๆ มี 4 ขั้นตอนหลัก คือ

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นเตรียมการก่อนเกิดเหตุ : เช็กการข่าว หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้านการข่าว ประสานงานกับหน่วยงานข่าวต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง

สิ่งที่ต้องทำ คือ ตั้งหน่วย หรือชุดเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนตามแผน, เตรียมกำลังหน่วยต่าง ๆ ทั้งหน่วยปฏิบัติ หน่วยสนับสนุน, ซักซ้อมการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ฝึกอบรมกำลังพล, จัดหาอุปกรณ์ เตรียมการด้านส่งกำลังบำรุง, เตรียมความพร้อมการเคลื่อนย้ายหน่วยกำลังพลเข้าปฏิบัติภารกิจและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น,

ที่มา : www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวเด่นวันนี้  ได้ที่เว็บไซต์  www.siam-newspost.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *