เพื่อไทย จี้ ประยุทธ์ รับผิดชอบ! ปมครูทำร้ายเด็ก หวั่นบั่นทอน ปชต.ระยะยาว

ปมครูทำร้ายเด็ก

เพื่อไทย จี้ ประยุทธ์ รับผิดชอบ! ปมครูทำร้ายเด็ก หวั่นบั่นทอน ปชต.ระยะยาว

โฆษกเพื่อไทย จี้ “ประยุทธ์” รับผิดชอบกรณีครูทำร้ายเด็ก - แนะรัฐปรับสร้างระบบประเมินผล (KPI) เพื่อลดปัญหาความรุนแรง แนะครูต้องเป็นผู้สอน ไม่ใช่ผู้มีอำนาจ

วันนี้ (7 ต.ค.) ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย และที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ระบุว่าสถานการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตาม พ.ร.บ.ปฐมวัย ปี 2562 ควรต้องแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

พลเอกประยุทธ์ ต้องเข้าใจว่าประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตั้งแต่ปี 2535 ทำให้เด็กทุกคนมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการปกป้องคุ้มครอง รัฐบาลจึงมีหน้าที่ ปฎิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิทธิเด็ก แต่ท่าทีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ผ่านมามักจะลอยตัวอยู่เหรือปัญหา โดยไม่สนใจประชาคมโลก

กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินมากที่สุด ต้องเร่งติดตามการประเมินผลวิชาชีพครูอย่างเป็นระบบ จริงจังและเด็ดขาด ด้วยการทดสอบความพร้อมของสุขภาพจิต ทดสอบความพร้อมทางวิชาการ

และต้องจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (KPI) ในการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก เพราะการทำให้เกิดความกลัวในสถานศึกษา ทำให้เด็กไม่กล้าแสดงออก ซึ่งเป็นการบั่นทอนระบอบประชาธิปไตยในระยะยาว

ดร.อรุณี กล่าวอีกว่า จากนี้ไปความรุนแรงต่อเด็กต้องไม่เกิดขึ้นอีก สถานศึกษาควรเป็นที่ที่ปลอดภัย ครูต้องทำหน้าที่เป็น “ครูผู้สอน” ไม่ใช่ “ครูผู้มีอำนาจ” เนื่องจากที่ผ่านมาระบบการศึกษาไทยถูกกดทับด้วยระบบอำนาจนิยม ที่นับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้น หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จะส่งผลกระทบต่อเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติโดยตรง

" รัฐบาลปรับสร้างระบบประเมินผล ลดปัญหาความรุนแรงในโรงเรียน " ในฐานะที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการศึกษา...

โพสต์โดย อรุณี กาสยานนท์ เมื่อ วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2020

 

ที่มา : www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวเด่นวันนี้ ได้ที่เว็บไซต์  www.siam-newspost.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *