ตะลึง พนักงานการบินไทย เป็นหนี้สหกรณ์ 2 หมื่นล้าน ยันยังไม่พบเบี้ยว

    ข่าวเด่นวันนี้ นายพิทยา ทิพยโสตถิ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยถึงสถานะการกู้ยืมเงินระหว่างสหกรณ์กับพนักงานการบินไทยซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการกับศาลล้มละลายกลาง ว่า ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 2.7 หมื่นคน แบ่งออกเป็นสมาชิกที่ปัจจุบันยังเป็นพนักงานการบินไทย จำนวน…